Takk for oss/hva sier brukerne?

Vi spør jevnlig hva brukerne ser etter på nettsidene for å sjekke hvor bra det vi lager fungerer. Når prosjektet som har laget nye www.oslo.kommune.no går over til en permanent enhet måtte vi jo ta en siste sjekk.

De viktigste og mest lærerike resultatene er knyttet til hver enkelt brukeroppgave. Særlig gjelder det hva folk sier de ikke finner. Dette må vi grave oss mer ned i, men er noe av det viktigste for å kunne forbedre nettsidene våre.

Det er likevel spennende å følge med på et av de viktigste måltallene våre: Hvor mange prosent av brukerne får gjort det de skal på Oslo kommunes nettsted?

Dette tallet bare øker og ligger nå på 71,5%. Er det lov å si bra jobba?

image (2)

Vi har gjennomført undersøkelsen med 1900 brukere og det gir oss et godt bilde på hvem som bruker nettstedet og hvor godt det fungerer for de.

Særlig de som kommer på nettsidene i et profesjonelt ærend har økt gjennomføringsgraden siden forrige undersøkelse. Enten de er ansatte i Oslo kommune (fra 69% til 77,5%) eller er en del av et faglig nettverk eller av andre grunner har oppgaver å løse hos oss (fra 70% til 74,2%). Dette er gledelig, fordi vi har hatt et spesielt fokus på blant annet disse denne våren.

Den alle største gruppen, vanlige innbyggere, øker også gjennomføringsgraden fra 69% til 76,5%. Det er viktig for oss at vårt fokus på smalere brukergrupper ikke går utover kvaliteten på det vi leverer til den aller største gruppen.

gjennomføringsgrad-juni2

Dette er de store tallene. Undersøkelsen er akkurat over og vi vil dele mer om resultatene etter hvert. Og aller viktigst: vi vil bruke dem til å forbedre oss.

Prosjekt “Løftet” takker for seg og fortsetter arbeidet som Webforvaltningen. Nå spanderer vi på oss en liten fest, før vi fortsetter det systematiske arbeidet. Inn i ferien er det hyggelig å ta med seg tilbakemeldinger som denne.

«Flott jobb med de nye sidene, en drøm sammenlignet med de gamle.»

Våre brukere leser ikke nyhetsfelt

Hva skiller egentlig nyheter fra annet innhold? Det er det ikke sikkert brukerne vet. Og dermed vet de ikke at nyhetsfeltet er aktuelt for dem.

For en stund tilbake kjørte vi en klikktest på utvalgte områder på nettstedet. En klikktest viser hvor brukere klikker på et nettsted for å løse gitte oppgaver. Vi testet brukeroppgaver fra hele nettstedet, og noen oppgaver var designet for å teste nyhetsløsningene våre. Brukere testet ved at vi lagde sider med varslinger og aktualiteter som svarte direkte på oppgavene som ble gitt i testen. Resultatene viste at brukerne i liten grad ser “nyhetsfeltene” våre. Les mer

helsenorgebeta.net

Oslo kommunes utviklingsblogg

Government Digital Service

Oslo kommunes utviklingsblogg

iAllenkelhet

Oslo kommunes utviklingsblogg

NRKbeta

NRKs sandkasse for teknologi og nye medier

BetaTrondheim

Oslo kommunes utviklingsblogg