Trond Ausland og Morten Tollefsen viser video av hvordan nettstedet fungerer på iPhone.

Alle er jo ikke blinde?

Nei, alle er ikke blinde, men visste du at 180 000 nordmenn regnes som synshemmede? Mange brukere har utfordringer i hverdagen som vi skal ta hensyn til. Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle. Det er jobben vår å sørge for at de som skal bruke tjenestene våre har tilgang til dem. Så er vi flinke nok?

Les mer

Skjermbilde som viser infovarsel i en blå tekst øverst på siden.

Om nyheter på Oslo kommunes nye nettsted

Vi har fjernet den tradisjonelle nyhetsstrømmen på våre nye nettsider. Det betyr ikke at relevant og aktuell informasjon er borte fra nettstedet, eller at Oslo kommune ikke aktivt informerer om våre tjenester. Les om analysen og vurderingene som ligger bak endringen og om nye varslingsfunksjoner, aktuelt-felter og aktivitetskalendere.

Les mer

Figur som viser antall henvendelser til webforvaltningen og antall endringer i innholdet.

En måned etter lansering – om status på nettstedet, forvaltning og prioritering

Prosjektet lanserte 16. februar nytt nettsted for Oslo kommune. Nå, en måned etter lansering, kan vi slå fast at overgangen til nytt nettsted har vært vellykket. Nettstedet er på ingen måte perfekt, men vi er der vi forventet å være og vi har en ny grunnmur å bygge videre på. De nye nettsidene får gode tilbakemeldinger både internt og eksternt.  Les mer

helsenorgebeta.net

Oslo kommunes utviklingsblogg

Government Digital Service

Oslo kommunes utviklingsblogg

iAllenkelhet

Oslo kommunes utviklingsblogg

NRKbeta

NRKs sandkasse for teknologi og nye medier

BetaTrondheim

Oslo kommunes utviklingsblogg